بارسان شناسی؟!

پس آماد‌ی گرفتن جایزه باش

نحوه بازی

مرحله اول

کافیه به جمله روی ماشین ها دقت کنی

مرحله دوم

جعبه مناسب و مرتبط رو انتخاب کنی

مرحله سوم

اینجوری جمله‌هارو کامل کنی

مرحله چهارم

و تو قرعه کشی روزانه میلیونی بارسان، هدیه نقدی میبری!

Reorder
مرحله 1/4
مرحله 2/4
مرحله 3/4
مرحله 4/4
بهت افتخار میکنیم، تو یه بارسان شناسی!
اگه برنده امشب قرعه‌کشی باشی، خبرت میکنیم.
پس در دسترس باش.
متاسفم، هنوز بارسان رو خیلی خوب نشناختی
اما ایرادی نداره، میتونی فردا هم شانست رو برای مسابقه امتحان کنی
منتظرت هستیم.

پس برای شروع

شماره و اسمت رو وارد کن، کلمات مناسب رو بنداز توو ماشینا و بزن بریم واسه گرفتن جایزه!

بارسان

جعبه های کلمات

با استفاده از جعبه‌هایی که مشاهده می‌کنید، باید جملات روی نیسان رو کامل کنید

جابجایی
جابجایی

راه های ارتباطی

نیاز به پشتیبانی دارید؟

با کارشناسان بارسان تماس بگیرید