عضو جدید خانواده بارسانی

مدارک را تکمیل کنید، بعد ثبت نام حضوری بی معطلی شروع به کار کنید!

 • بازدید راننده به همراه ماشین
 • وانت بار سال 90 به بالا
 • مدارک کامل ماشین ( سند ماشین، گواهینامه، بیمه نامه، معاینه فنی )
 • عکس پرسنلی
 • ساعت کاری 8 صبح لغایت 19:30

ضروریات حمل بار

 • بارگیری و تخلیه روی ماشین با شماست چون بار مشتری پیش ما و شما امانت است.
 • در مبدا، روی ماشین بار را با دقت شمارش کنید ،تحویل بگیرید و چیدمان کنید.
 • در مقصد، روی ماشین بار را با دقت شمارش کنید و تحویل بدهید.
 • بار را طبق اصول بستن بار ، حرفه ای طناب کشی کنید.
 • بار غیر متعارف را بارگیری نکنید. ریزش بار نامتعارف و خسارت مالی و گاها جانی شهروندان با پول جبران پذیر نیست.
 • حجم و وزن استاندارد متناسب با ماشینتان بارگیری کنید، ایمنی بار مشتری و سلامت ماشین شما برای بارسان در الویت است.
 • برای جلوگیری از سرقت بارتان حین حرکت ماشین ، برای بارهای با بسته بندی کوچک از چادر استفاده کنید.
 • در فصل بارندگی، استفاده از نایلون و چادر را فراموش نکنید.
 • در صورت بروز هرگونه مسئله ، تیم پشتیبانی را مطلع کنید تا درصدد رفع مشکل، شما را یاری نمایند.

 

کــلام مــهم آخــــر

اگر مطابق آموزشهای اولیه و مستمر مجموعه عمل کنید ، کار برایتان سهل و هموار خواهد بود.

فرم پیوستن به ناوگان

فرم پیوستن به ناوگان