از بررسی مشکلات و معضلات روز ناوگان حمل و نقل تا ارائه راهکارهای موثر و کارآمد

در جلسه بارسان 4818،سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری و اتحادیه وانت بار تهران صورت گرفت:

در جلسه ای که مرکز تخصصی حمل بار بارسان4818 اخیرا با سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری و اتحادیه وانت بار تهران داشت، معضلات و مشکلات فراگیر ناوگان حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز حمل بار بارسان، در این جلسه که با حضور آقایان مهندس واحدی معاونت بار و کالای شهرداری تهران، سید حمید شرافتی مدیرعامل بارسان۴۸۱۸ و داود محمدی رئیس اتحادیه وانت بار تهران و همچنین اعضای هیئت رئیسه این اتحادیه برگزار شد، مسائلی نظیر بررسی معضلات مربوط به صدور بار برگ، مرتفع شدن مسائل مربوط به دریافت پروانه فعالیت و اشتغال توسط شهرداری، نوسازی ناوگان حمل بار پایتخت، دریافت سهمیه بنزین برای رانندگان، تخصیص طرح ترافیک جهت خودروهای پلاک شهرستان، حل معضل بیمه تامین اجتماعی رانندگان و مسائلی از این دست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنیست حاضرین در این جلسه ضمن بیان این موضوعات، به بیان راهکارهای پیشنهادی خود نیز برای حل این مسائل پرداختند.
شایان ذکر است که تمامی شرکت کنندگان در این جلسه بر رفع موانع و مشکلات و تسهیل فرآیندهای مختلف در ناوگان حمل و نقل، تاکید و اتفاق نظر داشتند.